ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Osiek zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek”

dokument do pobraniaZaproszenie

dokument do pobraniaFormularz

Comments are closed.