W dniu 10.07.2024 r. w siedzibie P.P.U. PROPOL Sp. z o.o. odbyło się spotkanie dotyczące cen wody w gminie Osiek

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Magdaleny Marynowskiej, zaniepokojonej stawkami cen wody za m3, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2024 roku.
Na spotkaniu uczestniczyli prezes P.P.U. PROPOL Sp. z o.o. wraz z pracownikami. Miasto i Gmina Osiek reprezentowali Burmistrz, Skarbnik, a także część radnych Rady Miejskiej w Osieku i sołtysów z terenu gminy.
Na spotkaniu obecni byli też przedstawiciele gminy Połaniec: m.in. zastępca burmistrza i skarbnik Miasta i Gminy Połaniec.
Pani burmistrz zaprezentowała szereg obaw, ale także rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do obniżenia cen wody w gminie Osiek: m.in. obniżenie cen chociażby o symboliczną złotówkę czy możliwość wykupu części udziałów P.P.U. PROPOL Sp. z o.o.
Niestety żadne z tych argumentów nie uzyskały aprobaty ze strony przedstawicieli P.P.U. PROPOL Sp. z o.o. Według P.P.U. PROPOL Sp. z o.o. na podwyżkę cen wody wpływają m.in. bieżące inwestycje na terenie naszej gminy, modernizacja i obsługa pompowni.
Należy również nadmienić, że ceny wody zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie” Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją z dnia 9 czerwca 2023 roku.

Comments are closed.