W Osieku powstanie Otwarta Strefa Aktywności

W ramach tegorocznej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki gminie Osiek przyznano dofinansowanie na utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej ze strefą relaksu.

Ideą utworzenia takich obiektów jest integracja międzypokoleniowa i społeczna oraz aktywizacja rodzin i lokalnych środowisk. Miejsca będą służyć spotkaniom i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu.

Siłownia plenerowa w Osieku zostanie wyposażona w 6 podwójnych urządzeń na pylonach i w strefę relaksu.

To ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku powstanie na osiedlu Nowy Osiek.

Wartość projektu opiewa na kwotę 50000 złotych, w tym dofinansowanie z przez Ministerstwa Sportu i Turystyki 25.000 złotych i środki własne 25.000 złotych.

Comments are closed.