Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w 2019 roku

dokument do pobraniaZaproszenie do składania ofert

Comments are closed.