ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.

„Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej”

      Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

dokument do pobraniaZałącznik nr 1

dokument do pobraniaZałącznik nr 2

dokument do pobraniaZałącznik nr 3

dokument do pobraniaZapytanie na inspektora

Comments are closed.