Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły”: Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 18/2019

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.
W ramach naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje odpowiadające § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 7 października – 21 października 2019

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:
http://dorzeczewisly.pl/portal/2019/09/09/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-tworzenie-nowych-podmiotow-gospodarczych-nr-18-2019/

Comments are closed.