Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

dokument do pobraniaPełna treść ogłoszenia

dokument do pobraniaOSIEK zm. studium Prognoza oddziaływania na środowisko wyłożenie 07.2019

dokument do pobraniaOSIEK zm. studium zał 1 tekst studium wyłożenie 07.2019

dokument do pobraniaOSIEK zm. studium rys. 07.2019

dokument do pobraniaOSIEK zm. studium za nr 2 rys 07.2019

dokument do pobraniaOSIEK zm. studium za nr 3 rys. 07.2019

Comments are closed.